Kurs med Saicos i opplæringsrom og stort møterom

Wagner-kurs i opplæringsrommet

Opplæringsrom

Wagner-kurs i stort møterom.

Poyflor Nordic kurs i opplæringsrommet.

Bilder fra Aquapro-kurs i opplæringsrommet.

Stort og lite møterom i lyse og trivlige lokaler.

Bilder fra UZIN kurs i opplæringsrommet.

Stort og lite møterom i lyse og trivlige lokaler.

Bilder fra Aquapro-kurs i opplæringsrommet.

Opplæringsrommet er romslig og egner seg til de fleste former for praktisk opplæring!